Känna någon

Ofta tror vi att vi känner människor när vi har en gemenskap med dem som kan vara arbetsrelaterad eller att vi umgås i det privata livet. För det mesta älskar vi att umgås med de här personerna för att vi kommer överens och har mycket gemensamt eller så kanske vi helt enkelt tycker synd om en dem och umgås med dem för att de behöver oss och de kanske inte har några andra som bryr sig om dem.

Det viktiga är att känna tillit och förmedla det till dem vi har omkring oss, visa att vi bryr oss om dem då kommer vi att få kärlek tillbaka.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Fokus

February 20, 2023

Bygga det nya

March 3, 2023