Karma

KARMA

What goes around, comes around. Se till att du har positiva energier omkring dig och låt dina tankar och beslut vara goda och betydelsefulla. Se till att dina gärningar ger dig framgång genom dina energier som du sprider.

Ordet Karma dyker upp ibland då ofta i samband med att vi kanske känner att vi har blivit beskyllda för saker som vi inte tycker det finns någon substans i från vår sida. Vi önskar helt enkelt att vissa personer omkring oss får tillbaka sina beskyllningar eller osanningar som de har gett till andra.

Men vi kan se till att ta in det positiva och det som är viktigt för oss att komma framåt och inte ta in det negativa som som kan finnas omkring oss.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Älska dig själv

May 5, 2023

Tankar och sinne

May 17, 2023