Kliv fram

Vi behöver påminnas om att inte låta rädslor hålla oss tillbaka för att nå våra drömmar och ambitioner. Du kan bokstavligen uppnå vad som helst om du är modig och orädd.

Det vi kan göra är att släppa taget om våra rädslor som finns inom oss av olika anledningar, vi kanske inte har tagit tag i de utmaningar vi har stått inför, utan låtit dem passera.

Ju fler utmaningar vi klarar av ju större självförtroende får vi och då inser vi att vi måste gå utanför vår bekvämlighetszon för att uppnå det vi  har framför oss. Kliv fram och ta för dig.

Ljus och kärlek!

Ditt bästa jag

December 17, 2023

Säg stopp

December 19, 2023