Kontakt med dig själv

Det kan finnas tillfällen där vi bär på känslor som vi tror vi har, men det kan vara känslor som inte ens tillhör oss. Därför är det viktigt att du känner av med dig själv så du inte går omkring och mår dåligt över något som egentligen inte har med dig själv att göra.

Därför är det bra att vara i kontakt med dig själv och att lära känna dig själv och dina känslor. Vad är det som får mig att må bra och vad är det som gör att jag ibland mår sämre.

Att känna sin egen styrka är värt mycket och då är det lättare att känna igen sina tankar och känslor, i motsats till vad du tror att du bär på för känslor.

Ljus och kärlek!

Kraft och energi

August 3, 2023

Tacksam

August 6, 2023