Kreativitet

När det gäller att vara kreativ så kan det vara mycket som håller oss tillbaka, att måla eller skriva är ett sätt att koncentrera oss och njuta av resultatet. Men ofta är det annat som vi blir involverade i och tiden räcker inte alltid till det som vi verkligen vill hålla på med. Men öppna upp för nya möjligheter och börja se dina mål som du har från olika nya vinklar, den känslan kan vara befriande.

Att vara flexibel och därmed mottaglig för din kreativitet som du vet att du  har och som du behöver ta tag i, kan vara din öppning för att komma igång. De flesta människor som är kreativa är även känsliga och mottagliga för att ta in det nya.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Släppa taget

October 2, 2022

Hjärtchakrat

October 4, 2022