Lita på dig själv

Att vi jobbar med våra energier och ser till att de är positiva istället för negativa är en balansgång och det vi kan göra är att fråga oss om vi kan lita på oss själva, är svaret ja för det mesta, lyssna på din kropp och din magkänsla då har du kommit en bit på väg.

Tar vi till oss nya kunskaper så växer vi som personer och utvecklas, vilket gör att vi blir starkare när det dyker upp svårigheter och då har vi lättare att lösa dem. Vi lämnar det som varit och försöker leva i nuet och fattar egna beslut om hur vår framtid skall vara.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Utveckla andlighet

April 2, 2023

Styrka

April 5, 2023