Lojalitet

Låt inte din lojalitet hålla dig kvar i situationer, som ditt sunda förnuft skulle ha fått dig att ta dig ur. Se till att bli av med lögnare och människor som inte står upp för dig. Tänk på att din integritet är väldigt viktig för dig.

Det betyder att om du värnar din integritet så är du automatiskt noga med vilka människor du släpper in i ditt liv och också vilken kontakt du har med dem. Periodvis kan vi få många olika förslag på att umgås från olika sorters människor som är nära oss.

Men om vi ser till att inte behöva vara lojala i onödan mot dem vi har omkring oss så är det lättare att välja de rätta personerna.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Mentalt stark

June 4, 2023

Andevärlden

June 18, 2023