Medial vägledning

Står du fast i en vägskäl och inte vet vilket ben du ska stå på, då kan det vara befriande att få vägledning och bolla sina tankar med en utomstående. Ibland fastnar vi i våra tankar och bara ställa öppet frågan inför någon annan kan ge svar på lösningar. När vi diskuterat med någon kan vi sen ställa oss frågan på nytt som att hur vill jag göra nu? Vad tycker jag? Stämmer det hon/han sa? Eller har jag fått nya idér? På så sätt tar du ansvar över problemet och kan känna lättnad i dina beslut, så att du inte får skuldkänslor över att ha lagt beslutandet på någon annan.

Ibland så behöver vi bara få lätta på hjärtat till någon för att känna att vi inte står ensamma i det svåra. En medial vägledare kan omfamna dig som medmänniska om du så behöver och ge dig tröst, hopp och stöd.

En medial vägledare arbetar på många olika sätt, alla är unika på sitt sätt. Vissa använder sig av verktyg som Tarotkort, runor, pendeln och kopplar upp sig till sina andliga guider och änglar. Medans andra kopplar upp sig till sina änglar får budskap på så vis och har inga andra redskap. Medial vägledare kan spå i din framtid, hjälpa dig att förstå vad som händer och få större självkännedom.

Med Kärlek Saga