Modet att förändra

Vi kan få rådet att följa vårt hjärta när vi har beslut som vi ska ta, stora beslut som att lämna en relation eller byta arbetsplats, kan vara beslut som vi behöver fundera på och ofta rådgöra med dem vi har omkring oss. Vi ställer frågan till oss själva, är det meningen att jag ska ha det så här eller finns det en chans till förändring.

Men vi känner också att vi har modet att förändra men kan känna oss ensamma med våra beslut även om vi har vänner och familjen att prata med. Var inte rädd för att be om hjälp, det är alltid bra att diskutera stora beslut. Vi har alla olika personligheter som påverkar oss, en del personer drar sig för att ta beslut, skjuter besluten framför sig och en del av oss kanske är för impulsiva och gärna tar för snabba beslut.

Men det gäller också att komma till skott, ofta har vi en viss tid innan vi tar besluten, så analysera och grubbla inte för mycket utan låt saker och ting ske i den ordning de kommer. Vägen till ditt nya liv går via de beslut du tar, men det är också viktigt att veta att de beslut vi tagit är inte beslut vi ska ångra, besluten var rätt just då.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

En bättre värld

September 7, 2022

Visa vänlighet

September 17, 2022