Påminnelse

Det vi behöver påminna oss själva om varje dag är att jag är attraherad endast av de relationer som är öppna, ärliga och som gör att jag mår bra. Att vi behöver bli påminda är för att det inte är en självklarhet att det blir så. De flesta av oss som går in i relationer gör det med ett öppet hjärta och har ärliga förväntningar, men den vi har relationen med kanske inte har samma utgångspunkt och samma förväntningar.

Det kan ibland ta lång tid innan vi upptäcker att den relationen som vi har inte är bra för oss, vi mår inte bra och då är det inte alltid lätt att bryta en relation där vi har involverat oss på många olika sätt. Men om vi fortsätter att vara öppna och ärliga så har vi bidragit med det bästa för oss.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

Öppet sinne

October 19, 2022

Skratt förlänger livet

November 1, 2022