Respekt och kärlek

Hur gör vi för att känna att vi står upp för våra medmänniskor, ett sätt kan vara att utveckla ett ärligt förhållningssätt gentemot de människor vi möter i vardagen och ställa upp när de behöver oss. Men även be om deras hjälp om vi är i behov av det, vilket många människor har svårt för.

Visa dem godhet och kärlek och även respekt för då visar vi samtidigt att vi människor hör ihop och det är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av det. De kommer då att visa respekt och kärlek tillbaka och på så sätt utvecklar vi goda relationer till dem som står oss nära och dem vi för övrigt har kontakt med.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Var i fokus

February 3, 2023

Energifält

February 6, 2023