Rikare liv

När vi går in i månaden Maj blir allting mer intensivt. Det är dags att inse vad det är som håller dig tillbaka och förstå att allt som inte är sant fortsätter att visa sig fortare nu än tidigare.

För alla som är redo öppnas nu nya dörrar och gamla krafter återlämnas och nya själar kommer fram och tar till sig krafterna som erbjuds. Om du har stått för ärlighet och integritet i ditt liv så belönas du nu.

Om vi mediterar och går in i oss själva och är tacksamma för det vi hittills har uppnått i våra liv och är beredda att fortsätta resan med att förstå oss själva bättre, så kommer vi att vi ett rikare liv.

Ljus och kärlek!

Reebecca

 

Föregående liv

April 21, 2023

Starkt och balanserad

May 3, 2023