Seriösa Medium

Vad är seriösa medium, hur ska jag veta att jag hittat till rätt medium?

Seriösa medium har ofta en gedigen kunskap, visdom och stor erfarenhetsbank och har hållit på länge med sitt arbete. Som regelbundet kanaliserar och använder sina verktyg. Så att personen hela tiden använder sin förmåga så att den inte blir ringrostig. Lägger inte in sina egna värderingar i spådomen. Som kan skilja på mitt och ditt. Som har livserfarenhet och personlig mognad. Som har moral, följer etiska regler och respekterar andras integritet. Inte dricker alkohol under sitt arbete. Och ser seriöst på sitt egna arbete som medium.

En del medium har gått igenom stora trauman under sin barndom och livstid och har därmed varit tvunga att öppna upp sig mot universum för att få förtröstan och hopp för att överleva. Denna livskrivs kan sedan användas för att hjälpa andra med medkänslighet och med äkta motivation. Men för att nå äkta ödmjukhet så behöver man arbeta med sin personliga utveckling och ha reflekterande förmåga. Man behöver även vara öppen för lärande från andra. Andra medium har förmågan gått i arv genom livsstil och ett stort intresse. Så finns det dom som ganska så nyligen börjat intressera sig för mediumskap och har börjat öppna upp sig. Dom kan vara väldigt duktiga också men behöver ofta öva mer för att hitta sin kanal.

Oseriösa personer som kallar sig medium har egot som styr och viljan att utöva makt. De tror sig vara den utvalda att leda landet och folket. De tror sig veta bäst och har rätt. Det finns en del grupper bland sociala medier där det förekommer personer som har följare. När man observerar så kan man se tex att någon ställer en fråga om sin livssituation, eller ifråga sätter “ledaren” då blir hon satt på plats att hon/han har fel. Följarna kan även markera mot den personen som ifrågasätter och hon blir till slut utfryst och utkastad från gruppen, allt för att visa sin lojalitet mot ledaren och de tror på hennes/hans sanning. Det råder ingen yttrande frihet. Ledaren har ofta väldigt stor karisma, visar på social kompetens, kan skämta/ironi och visar upp en grandios fasad. En stor självsäkerhet som tar plats i rummet och äger situationen. Rak och tydlig på ett negativt sätt genom att köra över andra. Allt är bara en uppspelad fasad, ofta avsaknad av empati. Växlande med värme och kyla för att du ska stanna kvar. Manipulationer och olika härskarmetoder.

Personen som har låg självkänsla speglar sin egen osäkerhet i ledaren och förminskar sig själv eftersom hon ser allt hon själv saknar, avsaknaden av självförtroende. Då är det lätt att fastna kvar i denna “sekt, eller skadliga grupp”.

När man har lägre självkänsla så längtar man oftast att kunna vara mer självständig, veta vad man vill, kunna säga ifrån, våga ta plats, säga vad man behöver, våga vara sig själv och känna att man duger.

En narcissistisk ledare som utger sig att vara ett medium är arrogant, säger vad hon tycker utan att bry sig om det sårar någon annan, hon förminskar, bestämmer, vet bäst, säger saker som “att du har dig själv att skylla om du blir våldtagen att det är du själv som önskat dig detta innerst inne, att det är ditt fel att du blev våldtagen”. Ansvaret tas bort från våldtäcksmannen och läggs på kvinnan. Utövar skuld- och skam beläggande, om du tror på något och har en åsikt, så säger hon tvärtemot, skapar förvirring, känslan av att dina åsikter inte betyder något, att du är värdelös och är inte tillräckligt upplyst för att komma upp i nästa division. Att du är bristfällig, du kan inte älska och inte är värd kärlek för du har inte jobbat tillräckligt mycket med dig själv.

Viljan att vara en som vet, har alltid svar på tal, tar beslut, säger som hon/han tycker låter väldigt lockande och man förminskar sig ännu mer och tror blint på ledaren.

Men kom ihåg alla barn som föds är värda kärlek från första stund. Och alla barn är kärlek från första början.

Med Kärlek Saga