Självacceptans

För att känna lycka med dig själv som person och för att uppnå det kan det gå via självacceptans, att acceptera sig själv med de brister som vi tycker vi har och även med det positiva vi har som person.

Så var nöjd med dig själv och hur du har utvecklats till den du är idag. Ingen annans åsikt är viktig utom din egen, det kan vara något att tänka på.

Ofta är vi känsliga över vad våra medmänniskor har för uppfattning om hos privat och i arbetslivet, men ju starkare självkänsla du har desto mindre behöver du ta till dig vad andra har får åsikter om dig.

Ljus och kärlek!

Stora beslut

August 17, 2023

Ladda batterierna

August 19, 2023