Stora beslut

Kom ihåg att du är mycket mer kraftfull än ditt sinne låter dig tro. För att du ska kunna känna din styrka så låt den komma från ditt hjärta och styra dig via dina känslor, det gör att du känner dig självsäker och stark.

När vi ska ta stora beslut så är det bra att vi noga har förberett oss genom att ta in fakta och be om råd från dem vi förlitar oss på, impulsiva beslut brukar i regel inte bli bra, så ta den tid du behöver.

När vi har tagit svåra beslut som vi har oroat oss för så kan vi ofta känna kraften vi har inom oss och som vi har använt oss utav.

Ljus och kärlek!

Tacksam

August 6, 2023

Självacceptans

August 18, 2023