Största gåvan

Våra vänner är de som tillåter oss att vara rädda men som samtidigt påminner oss om att rädslor är något som är övergående.

Våra vänner finns där för oss när vi går igenom svårigheter, som vi alla gör ibland, men det är de som skrattar och gråter tillsammans med oss, men också lyssnar och vägleder oss när det behövs.

Vi ska vara tacksamma över de vänner vi har som lyfter oss och påminner oss om vilka vi är för tillfället och vilka vi är om vi vill förändra oss själva.

Tänk på att vänner är några vi alltid kan förlita oss på och är en av våra största gåvor vi har i livet.

Ljus och kärlek!

Stort hjärta

May 4, 2024

Slösa tid

May 17, 2024