Styrka

Om vi har tvivel om oss själva kan det bli vår största fiende, eftersom det begränsar hur långt du kan gå och utveckla dig själv. Verkligheten kan vara att människor du har omkring dig, känner din styrka och beundrar dig för det.

Våra personligheter kommer in när det gäller oss själva, tvivlar vi är det något vi kan jobba med och stärka våra personligheter och på så sätt utvecklas som personer. När vi har uppnått satta mål eller gått igenom saker i livet så kan vi själva uppleva vår styrka, ibland först efteråt då vi har gått vidare.

Men dem vi har omkring har sett vår styrka att styra upp vårt liv när det behövs och beundrar oss därför.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Lita på dig själv

April 3, 2023

Energier

April 17, 2023