Syftet med Dagens budskap

För vägledning och inspiration

Man drar ett änglakort varje dag eller för en vecka för att få vägledning genom de utmaningar, uppgifter och äventyr som ligger framför dig. Låt kortet öppna ditt hjärta för det gudomligas vägledande kraft. Den här speciella ängeln vandrar med dig, påverkar dina drömmar och kanaliserar vishet, riktning och förståelse. Den stödjer dig i din strävan. Tacka kortet, välsigna det och ta emot välsignelser tillbaka, i utbyte mot att ni kommer att vara tillsammans under veckan.
Lita på vägledningen du får. Du kommer snart att lära dig att du aldrig är ensam och att änglarna vägleder dig att göra – och vara – ditt allra bästa i alla situationer. Tillkalla det gudomliga när det gäller allt du behöver och vill ha under dagen eller veckan, öppna hjärtat i tacksamhet och förlåtelse. Du kommer att se det som ett förunderligt andligt äventyr som för dig närmare det gudomliga.