Trender satta av andra

Ibland agerar vi på andras förslag eller olika trender som är satta av andra än oss själva. Men det är endast vi själva som är ansvariga för hur vi agerar och handlar i olika situationer.

Därför är det viktigt att vi tänker efter innan vi genomför det vi har förutsatt oss och inte agerar på andras förslag. Men det kan vara lätt att haka på och tro att det är det rätta för oss.

Ibland kan det lyckas men när det inte gör det så kan det bli fel. När vi inser vårt eget ansvar så får vi ibland jobba med oss själva och lära oss att säga ifrån.

Ljus och kärlek!

Sökande själ

June 18, 2024