Uppskatta det som finns

Om vi från och med idag glömmer vad som är borta, det som redan har hänt. Uppskattar det som fortfarande finns kvar och lever i nuet.

Och ser fram emot vad som kommer härnäst, om vi gör det så går vi framåt med positiva energier och när vi har de energierna omkring oss kan vad som helst hända.

I en reading kan jag förmedla att jag känner av positiva energier av den jag möter och det är då det visar sig att den personen har planer för att till exempel flytta eller avsluta ett förhållande.

Om vi bestämmer oss för att det inte finns så mycket att glädjas åt, då har vi negativa energier omkring oss och då är det lätt att förbli i det stadiet i livet.

Ljus och kärlek!

Dina tankar

April 18, 2024

Se lösningar

April 21, 2024