Utmaningar

Det finns alltid nya möjligheter och förändringar i våra liv, vi känner att vi vill utvecklas och gå framåt med olika projekt och utmaningar som vi har framför oss. Det som kan vara viktigt att ta till sig är att det inte gäller att forcera eller ha bråttom, avvakta tills du känner att det är dags och att du är förberedd på vad som kommer.

De flesta förändringar som vi utsätts för är oundvikliga, det kan vara omorganisationer på våra arbetsplatser eller relationer som tar slut och nya som vi går in i. Händelser som vi ofta är helt oförberedda på. Förändringarna kommer när tiden är mogen, men om vi lever med insikter om att förändringar kan inträffa, så är vi förberedda på det.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

Välbefinnande

February 16, 2023

Andliga nivåer

February 19, 2023