Utveckla andlighet

När människor börjar intressera sig för andligheten och börjar utvecklas personligen, så blir deras frekvenser högre och deras chakran öppnar upp. Hjärtcentrat öppnar upp och söker fred och harmoni och de ger healing till sina familjer.

Vi börjar älska oss själva mer och det innebär att vi inte vill bli behandlade utan respekt för oss själva vilket innebär globalt att det gäller för alla kvinnor att bli väl behandlade. Det finns ett stort intresse för andligheten och det finns litteratur och hemsidor där kunskapen finns att ta till sig.

Intresset börjar ofta när en nära anhörig går över till andra sidan, för det är då vi har svårt att släppa kontakten och det är då vi blir sökande, kanske kontaktar ett medium för att via medium få kontakt med andra sidan och den anhörige.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Spirituella världen

April 1, 2023

Lita på dig själv

April 3, 2023