Värdesätta

Ibland räcker det inte med att våra medmänniskor säger till oss att vi är bra på det vi håller på med, att de värdesätter våra egenskaper både ibland dåliga och för det mesta väldigt bra saker.

Låt inte din osäkerhet eller dina självtvivel säga dig något annat. När vi har kommit fram till att vi inser vårt eget värde då har vi kommit en bit på vägen.

Att känna sin styrka och värde och att veta att det som kommer framför oss löser vi, det finns alltid vägar framåt hur stora händelser som vi än möter.

Under din livsresa kommer du att möta många nya människor som kommer att berika ditt liv på många olika sätt, som kommer att glädja och stimulera dig.

Ljus och kärlek!

En fysisk varelse

April 2, 2024

Ge aldrig upp

April 4, 2024