Vi är värda stor kärlek

Tänk på att det kan vara viktigt att prata med oss själva som om vi pratade med våra vänner. Vi gör det genom att hedra oss själva. När vi älskar och hedrar oss själva kan ingens åsikter om oss stjäla vår frid eller påverka vårt lugn.

Låt oss komma ihåg att vi är värdefulla, välsignade, vackra nog och värda stor kärlek. Precis som vi är och om vi tar in det blir det starka känslor som stärker oss.

Det kan vara viktigt att förmedla till oss själva men även till dem vi har nära oss och som inte alltid mår bra eller känner sig ensamma.

Ljus och kärlek!

Få något i utbyte

June 5, 2024

Trender satta av andra

June 17, 2024