Vi duger

Den största utmaningen för oss alla i livet kan vara att upptäcka vilka vi är och det näst största är att vara lyckliga över vad vi hittar. Det är inte alltid lätt att veta hur vi reagerar och vilken personlighet vi har.

Det kan ta lång tid och efter många positiva och negativa händelser som vi har gått igenom, kan vi ta till oss att känna vår egen styrka, vi klarade av något som vi inte trodde att vi skulle göra.

Att ha möjligheten att känna lycka över oss själva, det är stort och har vi tur har vi människor omkring oss som talar om för oss att vi är bra och att vi duger.

Ljud och kärlek!

Ge aldrig upp

April 4, 2024

Våra framgångar

April 17, 2024