Vilket element tillhör du

Kompatibilitet inom astrologin fungerar på samma sätt som inom musikteorin. Vissa intervaller mellan noterna ger mer harmoni än andra.  Zodiakens tolv tecken är kompatibla med varandra på olika sätt.

Om två personer tillhör samma element så har de lättare att komma överens och förstå varandra. Elementen är uppdelade i Èldtecknen: Vädur, Lejon och Skytt. Jordtecknen: Oxen, Jungfrun och Stenbocken och Lufttecknen: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. Vattentecknen: Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.

Eld och Luft fungerar bra ihop och påverkar människor positivt men Jord och Vatten påverkar människor negativt. Människor kan vara introverta men även praktiska och ta ansvar.

Astrologi är något som många människor är intresserade av då det är spännande att få veta vilket element du tillhör och om det tillsammans med andra är positivt eller negativt.

Ljus och kärlek!

 

 

Glädje och nyfikenhet

September 17, 2023

Begränsad

September 19, 2023