Visdomskort

Allt det som nu hindrar dig från att leva ett lyckligt liv behöver dras fram i ljuset så att du kan göra ett nytt val. Du är fri att välja att leva ditt liv precis så som du vill. Men för att göra det måste du först bli medveten om att du har möjligheten att välja.

Ju mer du lär känna dig själv på djupet, desto färre problem kommer du att ha. Vägen mot andlig upplysning går via iakttagandet av de hinder som står i vägen för den.

Egot är er fiende och så länge ni inte inser det har det er i sina klor. Ni måste distansera er från egot och inte gå på dess bedrägliga taktik.

Betänk att ni alla har en gudomlig vägledare inom er. Detta gäller även dem som ser ut att lida och ha det svårt. Denna gudomliga kraft fäster ingen vikt vid det ni äger eller gör, utan verkar endast på sinnets nivå.