Visdomskort

Det finns oftast flera yttre valmöjligheter när man står inför ett beslut. Men egentligen spelar det ingen roll vad du väljer eftersom problemet ändå inte finns utanför dig själv. Därför är inget yttre val mer rätt eller fel än ett annat. De är bara olika.

Glädje är ditt naturliga tillstånd. Du behöver bara koncentrera dig på att lära känna dig själv och bli medveten om vilka symboler du använder dig av för att göra missnöjet verkligt för att glädjen och friden ska återkomma till ditt sinne.

Oavsett vad som har hänt i det förflutna är det din egen omedvetenhet om din upplevelse som håller “situationen” kvar i ditt sinne och som håller dig tillbaka från att leva obegränsat. Att ta ansvar för sin upplevelse är att säga sanningen om det som har hänt och inte försköna det förflutna.

Dagens budskap Mediumskap

November 19, 2020